Pismo o delegowaniu sędziego sądu rejonowego, sędziego sądu okręgowego lub sędziego sądu apelacyjnego do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie rejonowym, sądzie okręgowym lub sądzie apelacyjnym, na czas określony, do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 14a ust. 4

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 31 marca 2020 r. do: 17 kwietnia 2020 r.

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.