Pismo o delegowaniu sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego lub sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie administracyjnym, na czas określony, do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 14a ust. 5

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 31 marca 2020 r. do: 3 września 2020 r.

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.