Pieczęci ośrodka szkolenia kierowców

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 12 marca 2016 r. do: 28 kwietnia 2019 r.