Pełnomocnictwo upoważniające do udziału w postępowaniu mediacyjnym przed Sądem Polubownym przy KNF w sprawie dot. kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 27 stycznia 2022 r.

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.