PE Finansowanie zadań realizowanych w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Wzory

PE

Wzór aktualny
Wersja od: 11 lipca 2023 r.