PB-3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - OpenLEX

PB-3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Wzory

PB-3

Wzór nieaktualny
Wersja od: 20 sierpnia 2015 r. do: 16 grudnia 2016 r.