P0300 (Zobowiązania wobec sektora niefinansowego cz. I i cz. II)

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 2 stycznia 2012 r. do: 31 maja 2017 r.