Oznakowanie pojemników zawierających substancje kontrolowane

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 22 września 2004 r. do: 9 lipca 2015 r.