Oświadczenie wnioskującego dot. złożenia wymaganych informacji i dokumentów OW NFZ w związku zawarciem umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane w zakresie koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 27 października 2022 r.