Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu wymogów niezbędnych do realizacji programu pilotażowego dot. oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 7 lutego 2023 r.