Oświadczenie odbiorcy ciepła, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 22 lutego 2023 r.