Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Funduszu i zobowiązanie do zapoznania z nią osób wymienionych we wniosku - załącznik do wniosku o zawarcie umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 18 czerwca 2022 r. do: 26 kwietnia 2023 r.