Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - OpenLEX

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 stycznia 2018 r. do: 28 lipca 2022 r.