Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 13 grudnia 2020 r.