Oświadczenie o aktywacji Internetowego Konta Pacjenta

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 18 czerwca 2021 r.