Oświadczenie mieszkaniowe do ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz jego wysokości

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 17 marca 2023 r.