Oświadczenie mieszkaniowe do ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz jego wysokości

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 27 maja 2020 r.