Oświadczenie mieszkaniowe do ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego - za brak lokalu mieszkalnego oraz jego wysokości (Służba Kontrwywiadu Wojskowego)

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 października 2006 r.