Oświadczenie dotyczące powierzenia cudzoziemcowi pracy

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 29 stycznia 2022 r.