Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy wraz z opisami istotnych zagadnień

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.