ORD-W1 (4) Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)

Wzory

ORD-W1 (4)

Wzór nieaktualny
Wersja od: 12 stycznia 2017 r. do: 4 października 2021 r.