ORD-W1 (1) Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami... - OpenLEX

ORD-W1 (1) Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)

Wzory

ORD-W1 (1)

Wzór nieaktualny
do: 1 stycznia 2012 r.