ORD-TK (4) Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób

Wzory

ORD-TK (4)

Wzór aktualny
Wersja od: 12 stycznia 2017 r.