ORD-TK (1) Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego... - OpenLEX

ORD-TK (1) Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób

Wzory

ORD-TK (1)

Wzór nieaktualny
do: 1 stycznia 2012 r.