ORD-HZ (4) Oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i... - OpenLEX

ORD-HZ (4) Oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

Wzory

ORD-HZ (4)

Wzór aktualny
Wersja od: 1 marca 2017 r.