OPL-1P (1) Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej - OpenLEX

OPL-1P (1) Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Wzory

OPL-1P (1)

Wzór aktualny
Wersja od: 16 marca 2018 r.