Odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym rady powiatu - OpenLEX

Odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym rady powiatu

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 28 czerwca 2011 r.

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.