NIP-8 (4) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających

Wzory

NIP-8 (4)

Wzór aktualny
Wersja od: 1 września 2021 r.