NIP-2 (15) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

Wzory

NIP-2 (15)

Wzór aktualny
Wersja od: 22 maja 2023 r.