NIP-2 (14) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej... - OpenLEX

NIP-2 (14) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

Wzory

NIP-2 (14)

Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.