N Informacje na temat praktycznych aspektów technicznych przeprowadzenia wideokonferencji lub wykorzystania innych technologii porozumiewania się na odległość

Wzory

N

Wzór aktualny
Wersja od: 1 lipca 2022 r.