M Zawiadomienie od jednostki centralnej/właściwego organu o bezpośrednim przeprowadzeniu dowodu

Wzory

M

Wzór aktualny
Wersja od: 1 lipca 2022 r.