Kwartalne informacje starosty (prezydenta miasta) o realizacji zadań, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 23 sierpnia 2003 r. do: 5 sierpnia 2015 r.