Karta zastosowania unieruchomienia lub izolacji

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 29 czerwca 2012 r. do: 30 grudnia 2018 r.