Karta zapytania o dane SIS „Przedmiot – dowód rejestracyjny pojazdu”

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 7 marca 2023 r.