Karta zapytania o dane SIS. Przedmiot - dowód rejestracyjny pojazdu

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 marca 2017 r. do: 6 marca 2023 r.