Karta wpisu danych SIS. Przedmiot - wydany dokument tożsamości

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 marca 2017 r. do: 6 marca 2023 r.