Karta wpisu danych SIS. Przedmiot - silnik zewnętrzny, który został skradziony, wykorzystany w niewłaściwy sposób lub utracony - OpenLEX

Karta wpisu danych SIS. Przedmiot - silnik zewnętrzny, który został skradziony, wykorzystany w niewłaściwy sposób lub utracony

Wzory
Wzór nieaktualny
do: 23 listopada 2011 r.