Wzory
Wzór nieaktualny
do: 12 lipca 2018 r.

Karta transakcji składa się z 45 pól ponumerowanych.

Pola karty transakcji wypełnia się dużymi literami, wyraźnym pismem drukowanym lub maszynowym, rozpoczynając od lewej strony. Jedna komórka oznacza jeden znak (litera, cyfra, znak interpunkcyjny).

W razie popełnienia błędu przy wypełnianiu karty należy przekreślić niewłaściwy ciąg znaków i wpisać prawidłowe dane w kolejnych komórkach odpowiedniego pola.

W przypadku braku danych lub w przypadku niewystępowania danych odpowiednie pola należy pozostawić niewypełnione. Jeżeli uwagi do formularza nie mieszczą się w przewidzianym w formularzu polu, należy dołączyć je na osobnych kartkach, dopisując w polu Uwagi: "uwagi w załączeniu".

Wszelkie daty mają strukturę; rrrrmmdd (rok - 4 cyfry; miesiąc - 2 cyfry; dzień - 2 cyfry).

Numeracja pól karty transakcji odpowiada numeracji pól rekordu transakcji. Opis pól rekordu transakcji stosuje się również do pól karty transakcji.