Karta rejestracyjna terenu, na którym występują ruchy masowe ziemi

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 18 lutego 2021 r.