Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 30 kwietnia 2022 r. do: 1 marca 2024 r.