Informacje o przynależności zrzeszonych banków spółdzielczych do systemu ochrony - OpenLEX

Informacje o przynależności zrzeszonych banków spółdzielczych do systemu ochrony

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 13 lipca 2019 r.

1.Wzory 1 i 2 – w tytule należy zamieścić datę pierwszego dnia pierwszego miesiąca kwartału, tj. według stanu na dzień 1 stycznia, dzień 1 kwietnia, dzień 1 lipca i dzień 1 października danego roku.

2.Wzory 1 i 2 – w kolumnie "Przynależność do systemu ochrony na dzień sprawozdawczy" należy wpisać, według stanu na pierwszy dzień pierwszego miesiąca kwartału, tj. wg stanu na dzień 1 stycznia, dzień 1 kwietnia, dzień 1 lipca i dzień 1 października: "TAK" albo "NIE".