Informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz płatnościach dokonanych przez Bank sporządzona na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1b rozporządzenia

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 30 grudnia 2022 r.