Informacja o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych i informacji (art. 127a ust. 7 ustawy)

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 28 czerwca 2018 r.