Informacja o sprzedaży broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której wymagane jest pozwolenie

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 15 września 2021 r.