Informacja o przewidywanym ubytku dochodów wynikającym ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 maja 2004 r.