INF-WZ (Informacja o zmianach dotyczących spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy)

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 17 marca 2011 r.