GBM Świadectwo zdrowia zwierząt/Świadectwo urzędowe do celów wprowadzania na terytorium Unii świeżego mięsa ptaków łownych przeznaczonego do spożycia przez ludzi z wyłączeniem mięsa mielonego i mięsa oddzielonego mechanicznie

Wzory

GBM

Wzór aktualny
Wersja od: 16 lipca 2022 r.