FRG Świadectwo urzędowe do celów wprowadzania na terytorium Unii schłodzonych, zamrożonych lub przygotowanych żabich udek przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Wzory

FRG

Wzór aktualny
Wersja od: 16 lipca 2022 r.