Wniosek o wydanie lub wymianę dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany"

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 22 lutego 2022 r.